Prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz pełna obsługa w zakresie ZUS:

-sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
-sporządzanie umów cywilnoprawnych ( umowa zlecenie, umowa o dzieło)- sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
-naliczanie wynagrodzeń pracowników,
-naliczanie przysługujących im urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych,
-prowadzenie akt osobowych pracowników,
-sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
-sporządzanie list płac,
-sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
-sporządzanie rocznych druków RMUA dla pracowników,
-sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych (DRA, RCA, RSA, RZA),
-sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( Pit-11, Pit-8B),
-sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( Pit-40),
-sporządzanie rocznego naliczania podatku ( Pit-4R),
-sporządzanie rocznego IWA.

Tel: 512-512-320

ul. Żmigrodzka 41/49 lokal 309
60-171 Poznań