Ewidencja do celów podatku VAT:

-sporządzanie rejestrów sprzedaży VAT,
-sporządzanie rejestrów zakupów VAT,
-rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych,
-eksport towarów,
-import towarów i usług,
-rozrachunki.

Tel: 512-512-320

ul. Żmigrodzka 41/49 lokal 309
60-171 Poznań