Ryczałt

-prowadzenie ewidencji przychodów dla poszczególnych stawek ryczałtowych,
-prowadzenie wykazu ŚT,
-sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym dostarczonych przez Zleceniodawcę,
-sporządzanie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,
-przygotowanie miesięcznych lub kwartalnych rozliczeń z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego,
-przygotowanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji (VAT-7, Vat-7K lub Vat-7D) na podatek od towarów i usług,
-sporządzanie zeznania rocznego na postawie danych wynikających z ewidencji przychodów (Pit-28),
-składanie drogą elektroniczna zeznań do Urzędu Skarbowego.

Tel: 512-512-320

ul. Żmigrodzka 41/49 lokal 309
60-171 Poznań